Liên Hệ Nhanh

Mr Tuấn

Di Động : 0916871818/ 0976267683

Email : tuan@jitvietnam.com -
- jitvietnam168@gmail.com

--------------------------------------------------

Ms Tinh

Di Động : 0948382978

Email : sales01@jitvietnam.com

--------------------------------------------------

Ms Huyen

Di Động : 0963122571

Email : accounts@jitvietnam.com
- jitvn838@ymail.com

--------------------------------------------------
Lượt truy cập
  • 4
  • 921
  • 5,524,756

Dây hàn có chì

  30/10/2016
Đường kính tiêu chuẩn
Đường kính(inch)
0.125
0.092
0.062
0.050
0.040
0.032
0.025
0.020
0.015
0.010
Đường kính (mm)
3.18
2.33
1.57
1.27
1.01
0.81
0.63
0.50
0.38
0.25
Cỡ dây tiêu chuẩn
11
13
16
18
19
21
23
25
28
31
Phần trăm lõi trợ dung có sẵn = 1.1%, 2.2%, 3.3%

Dây hàn No-Clean
Có chì

Dây hàn Water-
Soluble Có chì &
Dây hàn Đặc
Không lõi

Dây hàn RMA RA
SRA Có chì

Bình luận