Online support

Mr Tuan

Phone : 0916871818/ 0976267683

Email : tuan@jitvietnam.com -
- jitvietnam168@gmail.com

--------------------------------------------------

Ms Tinh

Phone : 0948382978

Email : sales01@jitvietnam.com

--------------------------------------------------

Ms Huyen

Phone : 0963122571

Email : accounts@jitvietnam.com
- jitvn838@ymail.com

--------------------------------------------------
Visited
  • 3
  • 5555
  • 6,756,600

Welding machines properly preserved

  02/10/2016

Nobody comes to welding is not known welding, welding with a standard thing or not? Know how to use and preserve welding machine or not is another story. This article does not describe how I solder, as well as used welding machines like

Use the proper power torch

  02/10/2016

Dưới đây là những điều cần nắm rõ về chì hàn để bạn có thể lựa chọn được loại chì hàn tốt phục vụ cho mục đích của mình Nếu là dân điện tử, hoặc đơn thuần nếu bạn thường xuyên sử chữa các linh kiện điện tử trong gia đình thì chì hàn không còn là từ ngữ