Online support

Mr Tuan

Phone : 0916871818/ 0976267683

Email : tuan@jitvietnam.com -
- jitvietnam168@gmail.com

--------------------------------------------------

Ms Tinh

Phone : 0948382978

Email : sales01@jitvietnam.com

--------------------------------------------------

Ms Huyen

Phone : 0963122571

Email : accounts@jitvietnam.com
- jitvn838@ymail.com

--------------------------------------------------
Visited
  • 6
  • 5049
  • 3,650,487

PBGA

  14/10/2016
Loại Trong BGA
hợp kim
Đường kính
Wt. Trong 
li gam trên 1000 ' s
Số Spheres / * Wt. trong Grams
 
         
2 ML Vial
4 ML Vial
12 ML Vial
24 ML Vial
 
 
PBGA 
Sn63 / Pb37 
SDS |
0,020 " 680 20.000 25.000 100.000 200.000  
    Sn62 / Pb36 / Ag2 
SDS |
0.025 " 1130 10.000 20.000 50.000 100.000  
    SAC 305 
SDS |
0,025            
   
Khác Đường kính tiêu chuẩn: 0,010, 0,015, 0,020, 0,025, 0,030, 0,035 
Tham khảo tiêu chuẩn và dẫn các biểu đồ kim tự cho sẵn có hơn.
 
    Yêu cầu Trích dẫn | Tech. Dữ liệu | SDS  
              CBGA TBGA  

 

Comment